Aanwervingspremie bedienden

De voorwaarden

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een aanwervingspremie?

Hoe werkt het?

Wat wordt er van jou verwacht? Voor welke vacatures kan je iemand voorstellen?

Wat te doen?

Welke stappen moet je ondernemen en welk formulier moet je invullen om een kandidaat voor te stellen?

Help ons nieuwe collega's te zoeken.

Daikin Europe groeit! En daar zijn we trots op. Maar dat wil ook zeggen dat wij op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Nieuwe collega’s die we heel graag ontvangen en warm willen maken om bij ons te komen werken. Om de aanwerving van deze profielen te versnellen en een extra boost te geven, willen wij uiteraard beroep doen op jullie. Breng een kandidaat aan uit jouw eigen netwerk en ontvang een aanwervingspremie van 700 euro.

Deze actie loopt tot en met 31/12/2023.

De voorwaarden

De medewerker

 • De medewerker is in dienst bij Daikin Europe op het moment van doorsturen van de kandidaat alsook op het moment van uitbetaling van de premie.
 • Medewerkers die betrokken zijn in de selectieproces mogen niet deelnemen! (bijvoorbeeld, POG, Randstad en of Agilitas, de medewerkers van de Strategic Business Partner groep of indien het een leidinggevende is, mag hij/zij geen deel uitmaken van de selectie of evaluatie).
 • Indien een kandidaat voorgedragen wordt door verschillende personen zal het bedrag
  worden verdeeld onder de effectieve aanbrengers.
 • Per medewerker kan er maximum 2 x per jaar een aanwervingspremie worden uitgereikt.

De kandidaat

 • Kandidaten mogen voordien nog niet bij Daikin gewerkt hebben (vast, tijdelijk, interim). Er is een uitzondering voor jobstudenten.
 • De kandidaat heeft het voorbije jaar niet gesolliciteerd bij Daikin (rechtstreeks of via de interim partners).
 • Voorgedragen kandidaten mogen geen 1ste graad verwantschap hebben (dus geen ouder, (stief-) kind of partner).
 • Om aanspraak te maken op de premie moet de nieuwe medewerker voltijds tewerkgesteld zijn in Daikin Europe gedurende een onafgebroken periode van ten minste 5 maanden. *Een kortere tewerkstelling om welke reden dan ook, komt niet in aanmerking!

Hoe werkt het?

Voor welke vacatures activeren we de aanwervingspremie?

 • De aanwervingspremie is van toepassing voor alle vaste bediendenfuncties.
 • Je vindt een volledig overzicht van de Daikin Europe vacatures via www.daikin.eu/jobs

Je kan een kandidaat aanbrengen via mail (handmatig) of via het inschrijvingsformulier.
Meer info vind je hieronder.

Wat te doen?

1. Wil je een kandidaat aanbrengen via mail?

 • Verstuur het cv van de geïnteresseerde kandidaat die jij voorstelt naar
  jobs@daikineurope.com
 • Vermeld expliciet over welke vacature het gaat alsook dat deze kadert binnen de
  aanwervingspremie.
 • Geef ook aan wat jouw relatie is met de betrokken persoon die je voorstelt. Hoe ken je deze
  kandidaat?
 • Vergeet niet dat je enkel in aanmerking komt voor een aanwervingspremie als je voldoet aan
  alle voorwaarden.

2.  Wil je een kandidaat aanbrengen via het online formulier?

 • Vul het referralformulier in via onderstaande knop. Jouw info wordt bijgevolg automatisch doorgestuurd naar jobs@daikineurope.com
 • Vergeet niet dat je enkel in aanmerking komt voor een aanwervingspremie als je voldoet aan alle voorwaarden.

Randstad bewaart een overzicht van alle kandidaten die zijn aangebracht via de aanwervingspremie
alsook van de medewerkers door wie ze zijn voorgesteld.
Er kan helaas geen feedback gegeven worden naar jou over het selectieproces zelf. 
Uiteraard zal je wel te weten komen of jouw kandidaat al dan niet is aangeworven. Je wordt hierover door HR op
de hoogte gebracht.

Jouw kandidaat mag starten bij Daikin Europe? Fantastisch! Jij ontvangt een premie van +- 700 euro nadat de kandidaat 5 maand in dienst is bij Daikin.

Invulformulier voor bediende functies

Daikin app

FREE
VIEW